Közös kezelés torkolatokkal,

Az Alsó-Tisza és a Maros holtágai

közös kezelés torkolatokkal

Az Alsó-Tisza és a Maros holtágai Az Alsó-Tisza mentén, a déli országhatár és a Hármas-Körös torkolata között, tíz holtágat vizsgáltunk, továbbá két holtágat a Maros alsó szakasza mentén, a tiszai torkolat közelében. A holtágak elhelyezkedését a Valamennyi ismertetett holtág az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság Szeged illetékességi területéhez tartozik.

Az Alsó-Tisza és a Maros holtágai 1. Gyálai Holt-Tisza A holtág a A Tisza jobb parti ármentesített területén húzódik, a magyar-jugoszláv országhatártól Szegedig. Közigazgatásilag Szeged városhoz és Röszke községhez tartozik Az alsó a Halászvíz, a középső a Fehérpart, a felső a Feketevíz.

Applications Linguee

Mivel az alsó böge középvonalában húzódik a magyar-jugoszláv országhatár, a holtág nemzetközi érdekeltségű. A holtág medrének feliszapoltsága előrehaladott, vízi növényzettel való benőttsége csekély. Vízgyűjtőjének kiterjedése km2. A középső böge vízpótlása belvizekből és - háromszoros átemeléssel - az Algyői öntözőrendszeren keresztül a Tiszából lehetséges.

közös kezelés torkolatokkal

Az alsó böge a Tiszából - megfelelő vízállás esetén, szigorú zsilipkezelési előírások mellett - gravitációsan is tölthető. A felső böge csak Szeged város belterületéről kap vízpótlást, vizének minősége a bekerülő szennyvizek és csurgalék termálvizek miatt nagyon rossz.

HOZZÁSZÓLÁSOK (0)

A középső böge vízminősége megfelelő, az alsó böge vize jó minőségű, öntözésre alkalmas. A holtág rendeltetése: belvíztározás, Szeged város záporvizeinek befogadása, öntözővíz-tarozás, halászat és horgászat.

Nem védett természeti terület, az alsó bogét tájképi és génmegőrzési jelentősége miatt indokolt lenne helyi védettség alá vonni.

A holtág középső és felső bögéje mentén falusi jellegű, illetve családi házas beépítésű lakótelep helyezkedik közös kezelés torkolatokkal. Ezen bögék rehabilitációjára terv készül, ami iszapkotrást, mederrendezést, partvédelmet, valamint a szennyvizek és a csurgalék termálvizek kizárását tartalmazza. Ezt követően lehetőség nyílik a víz minőségének további javítására. A Gyálai Holt-Tisza Szegedtől délre Közös kezelés torkolatokkal Gyálai Holt-Tisza helyszínrajza 2.

Nagyfai Holt-Tisza A holtág a Tisza-szabályozás során az ben megkezdett A bal parti ármentesített területen húzódik, közigazgatásilag a Csongrád megyei Algyő községhez tartozik Hossza 5,9 km, átlagos szélessége m, területe 6l ha, átlagos vízmélysége 1,5 m, víztérfogata ezer m3.

Medrének felisza-poltsága előrehaladott, vízi növényzettel való benőttsége csekély.

közös kezelés torkolatokkal

Feltölthető belvizekből, vízkészlete pótolható a hódmezővásárhelyi öntözőrendszeren keresztül a Tiszából, leüríthető gravitációsan vagy szivattyúsán. Vizének minősége a kissé szeny-nyezett kategóriába tartozik.

A holtágat a büntetés-végrehajtási intézet mechanikailag tisztított kommunális szennyvizei és az ott folytatott mezőgazdasági ízületi retabolil kezelés csur-galék vizei terhelik.

Rendeltetése: belvíztározás, öntözővíz-tarozás, halászat. Tájképi adottságai, változatos és gazdag élővilága, génmegőrzési jelentősége és kivételesen háborítatlan viszonyai miatt természeti védettségre érdemes lenne.

közös kezelés torkolatokkal

A Nagyfai Holt-Tisza Szegedtől északra, erősen benőtt parti növényzettel A Nagy fai Holt-Tisza helyszínrajza 3. Atkái Holt-Tisza A patkó alakú holtág a Tisza szabályozásakor között végrehajtott A jobb parti ármentesített területen helyezkedik el, közigazgatásilag a Csongrád megyei Sándorfalva és Algyő községekhez tartozik Felső ágának hullámtéri folytatása a Sasér.

Hossza 6,8 km, átlagos szélessége m, területe 83 ha, átlagos vízmélysége 3,5 m, víztérfogata 2,9 millió m3.

2. Nagyfai Holt-Tisza

Feltölthető belvizekből, magas tiszai vízállás esetén a folyóból zsilipen keresztülvégül - szivattyúsán - az Algyői öntözőrendszerből. Leüríthető gravitációsan, illetve magas tiszai vízállás esetén szivattyúzással. Rendeltetése: belvíztározás, öntözővíz-tarozás, horgászat. Országos jelentőségű természetvédelmi területhez, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzethez tartozik.

1. Gyálai Holt-Tisza

Természeti értékei megőrzésének alapvető feltétele a parti sáv természetes állapotának, zavartalanságának helyreállítása. Környezetének fejlesztésére, illetve hasznosítására tanulmányterv készült. Az Atkái Holt-Tisza és a Sasér helyszínrajza 4.

közös kezelés torkolatokkal

Sasér A holtág a Tisza-szabályozási munkák nyomán az től végrehajtott Tulajdonképpen az Atkái Holt-Tisza felső ágának hullámtéri folytatása Közigazgatásilag a Csongrád megyei Sándorfalva községhez tartozik. Hossza m, átlagos szélessége m, területe 10 ha, átlagos vízmélysége 3 m, víztérfogata ezer m3. Medrének feliszapoltsága előrehaladott állapotú, vízi növényzettel való be-nőttsége csekély mértékű.

Ön a z Továbbá az állami fővédvonalak éves felülvizsgálata, továbbá az árvízvédelemmel kapcsolatos szakértői, tevékenység. Az Igazgatóság kezelésébe 83 km I. A fejlesztési, fenntartási, üzemeltetési és védekezési feladatokat a fenti védelmi szakaszokon látjuk el.

Vizének minősége nagyjából megegyezik az élő folyó vizének minőségével. A Tiszából felszín alatti szivárgás útján és az árhullámok vizéből töltődik fel, fokon keresztül üríthető.

közös kezelés torkolatokkal

Országos természeti védelem alatt áll, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet része, a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozik. Körtvélyesi Holt-Tisza A holtág a Tisza-szabályozás során végrehajtott Közigazgatásilag Hódmezővásárhely városhoz tartozik. Hossza 4,7 km, átlagos szélessége m, területe 60 ha, átlagos vízmélysége 3 m, víztérfogata 1,8 millió ml Tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság.

A vagyonkezelői jognak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága részére történő átadása folyamatban van.

Mivel természeti védelem alatt álló terület, használói joga van a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának is.

 1. kezelési idő - Traduction française – Linguee
 2. NYUDUVIZIG : Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
 3. Szakadt ligamentum a vállízület kezelésénél
 4. EUR-Lex - D - EN - EUR-Lex
 5. Az Alsó-Tisza és a Maros holtágai
 6. A térdízület porcszöveteinek helyreállítási módszerei
 7. Lezárult pályázatok - Somogy megye - Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Medre közepes mértékben feliszapolódott, vízi növényezettel való benőttsége előrehaladott. A Tiszához az alsó végén lévő hullámtéri csatornán keresztül kapcsolódik. Szivárgó vízből és az árhullámokból töltődik. A Körtvélyesi szivattyútelepen keresztül belvizekből is tölthető a km' kiterjedésű Kenyeréén belvízöblözet vizeinek befogadója.

 • Román-magyar közös program indult a Túr folyó természetvédelmi kezelésére Szerző: Dehir.
 • Позвал .
 • Térdízület 2 fokos
 • Csuklószalag javítása

Leüríthető a holtág alsó végén lévő közös kezelés torkolatokkal csatornán keresztül. Tájképi szempontból kitüntetett figyelmet érdemlő terület, élővilága nagyon változatos és gazdag. A Körtvélyesi Holt-Tisza helyszínrajza 6. Mártélyi Holt-Tisza A holtág a Tisza szabályozása során az Hossza 4,6 km, átlagos szélessége m, területe 46 ha, átlagos vízmélysége 2 m, víztérfogata ezer ml Az élő Tiszával alsó végén torkolati tiltós műtárggyal ellátott tápcsatorna köti össze.

Román-magyar közös program indult a Túr folyó természetvédelmi kezelésére

Kezelője az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság. Medrének feliszapoltsága és vízi növényzettel való benőttsége közepes mértékű.

 • Azonban a Bizottság
 • A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
 • Jó gyógyszerek kondroitin és glükózamin
 • Fáj a csukló és az ujjak ízületei

Vízminősége változó, időnként az eutrofizálódás jelei mutatkoznak. A holtág a környező területek belvizeinek befogadója. Közepes tiszai vízállás esetén gravitációsan, míg alacsony tiszai vízállásnál szivattyúsán tölthető.

A Mártély-Székkutasi öntözőrendszer kialakítása után a holtág öntözővizet szállít, ezáltal vize folyamatosan cserélődik, ami kedvező hatást fejt ki a vízminőségre.

Lehet, hogy érdekel